เราตระหนักดีว่าไม่มีองค์กรใดมีโครงสร้างและความต้องการเหมือนกันทุกประการ ดังนั้นเราจึงไม่พัฒนาซอฟท์แวร์สำเร็จรูปเหมือนกับที่มีอยู่ในท้องตลาด แต่เราพัฒนาซอฟท์แวร์ตามความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก ด้วยเทคโนโลยีการพัฒนาซอฟท์แวร์ของรีโมแมกซ์ที่ไม่เหมือนใคร เราสามารถพัฒนาซอฟท์แวร์ขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการขององค์กรคุณได้ ในระยะเวลาอันสั้นและด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำ

เนื่องจากระบบ RemomaxERPS มีความยืดหยุ่นสูง จึงสามารถนำไปใช้ได้ในแทบจะทุกองค์กรและอุึตสาหกรรม เช่น

ธุรกิจการผลิต


     

 • ยานยนต์
 • เคมี
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • อัญมณี
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • เสื้อผ้า สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม
 • เครื่องจักรโรงงาน
 • เครื่องมือแพทย์
 • อื่นๆ

ธุรกิจบริการ


     

 • แฟรนไชส์
 • อสังหาริมทรัพย์
 • ท่องเที่ยว
 • สื่อสารคมนาคม
 • โรงพยาบาล
 • ธุรกิจให้เช่า
 • ธุรกิจก่อสร้าง
 • อื่นๆ

ธุรกิจค้าขาย


     

 • ขายปลีก
 • ขายส่ง
 • พนักงานขายประจำจุด
 • ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
 • อื่นๆ

 
Copyright © 1999-2012 Remomax, All Rights Reserved.