ไม่ว่าองค์กรของคุณกำลังมองหาระบบ ERP หรือระบบ ERP ที่คุณใช้อยู่ล้มเหลว หรือไม่สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรคุณได้ เราสามารถให้คำปรึกษาแก่คุณได้ เพียงแค่คุณติดต่อมาที่ฝ่ายขายของเรา เราจะสอบถามถึงลักษณะของธุรกิจหรือองค์กร และความต้องการเบื้องต้นของคุณ หลังจากที่เราทราบความต้องการเบื้องต้นของคุณแล้ว บุคลากรที่มีประสบการณ์ในวงการเดียวกับธุรกิจของคุณจะถูกแต่งตั้งเพื่อเป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัทคุณโดยเฉพาะ ที่่ปรึกษาของคุณจะสอบถามความต้องการอย่างละเอียด พร้อมแนะนำการแก้ไขปัญหาและวิธีการเตรียมองค์กรและบุคลากรให้พร้อมสำกรับการใช้ RemomaxERPS หลังจากที่ทราบความต้องการอย่างละเอียดของคุณแล้ว ทางเราจะเริ่มการปรับแต่งระบบ RemomaxERPS ให้เข้ากับลักษณะการทำงานและความต้องการของคุณเพื่อให้องค์กรของคุณเริ่มใช้ระบบได้ภายในเวลาไม่กี่อาทิตย์ ที่ปรึกษาของคุณจะให้คำปรึกษาและแนะนำอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน เพื่อให้การโอนถ่ายข้อมูลและการปรับระบบการทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่นที่สุด

ระหว่างการใช้งานไม่ว่าในช่วงเริ่มต้น หรือในช่วงที่ใช้เต็มรูปแบบแล้ว ถ้าองค์กรของคุณต้องการที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบ หรือต้องการให้ระบบรองรับรูปแบบการทำงานได้มากขึ้น คุณก็เพียงแค่ติดต่อที่ปรึกษาของคุณ เราจะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาระบบ RemomaxERPS ให้เป็นไปในรูปแบบที่คุณต้องการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มใดๆทั้งสิ้น

 

 
Copyright © 1999-2012 Remomax, All Rights Reserved.