Enterprise Resource Planning (ERP) เป็นระบบจัดการธุรกิจที่รวมเอาส่วนสำคัญในแง่มุมธุรกิจต่างๆไว้ด้วยกัน ตั้งแต่การเตรียมการจัดการ การผลิต การทำตลาด การขาย การบริการหลังการขาย และอื่นๆ ช่วยแก้ไขปัญหาที่องค์กรต่างๆเผชิญอยู่ในจุดสำคัีญๆ เช่น Manufacturing Resource Planning (MRP), Supply Chain Management (SCM), Customer Relationship Management (CRM), Performance Management (PM), Finance Resource Management (FRM), Human Resource Management (HRM) และอื่นๆอีกมาก หน่วยงานหรือแผนกต่างๆในองค์กรเดียวกันจะใช้ระบบซอฟท์แวร์และข้อมูลเดียวกัน ช่วยใ้ห้องค์กรทำงานได้่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ซอฟท์แวร์ประเภท ERP ที่มีอยู่ในท้องตลาดมีราคาสูงมาก ทำให้ธุรกิจหรือองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลางไม่มีโอกาสได้ใช้ ถึงแม้ว่าได้ใช้ ส่วนใหญ่ก็จะค้นพบในภายหลังว่านอกจากจะเสียเงินและเวลาเป็นจำนวนมหาศาลไปแล้ว ซอฟท์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมานั้นไม่สามารถนำไปใช้งานได้จริง หรือไม่เข้ากับวิธีการทำงานของธุรกิจหรือองค์กรที่เป็นอยู่ สาเหตุหลักๆที่ซอฟท์แวร์ในท้องตลาดเหล่านั้นล้มเหลวก็เพราะ ถูกพัฒนาขึ้นมาจากความคิดที่ว่าองค์กรที่มีลักษณะเดียวกัน ก็น่าจะทำอะไรเหมือนๆกัน ใช้อะไรเหมือนๆกัน ซอฟท์แวร์ที่ออกมาก็จึงมีลักษณะครอบคลุมถึงส่วนต่างๆมากมายเกินความจำเป็น เพราะผู้พัฒนาต้องการให้ใช้ได้กับทุกบริษัท ทำให้ซอฟท์แวร์มีความซับซ้อนสูงโดยไม่จำเป็น ใช้งานยาก ใช้เวลาในการฝึกทักษะของผู้ใช้สูง

RemomaxERPS เป็นซอฟท์แวร์ ERP แนวทางใหม่ เราพัฒนาซอฟท์แวร์ RemomaxERPS จากรากฐานธุรกิจของลูกค้าแต่ละราย ในรูปแบบที่เข้ากับระบบการทำงานปัจจุบันขององค์กรนั้นๆ RemomaxERPS ไม่ใช่ซอฟท์แวร์สำเร็จรูป เหมือนที่มีอยู่ในท้องตลาดที่บุคลากรขององค์กรต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ และถูกบังคับให้ใช้งานในรูปแบบที่ซอฟท์แวร์นั้นถูกพัฒนาขึ้นมา ซอฟท์แวร์ RemomaxERPS ที่คุณจะใช้ จะถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้กับองค์กรของคุณโดยแห่งเดียวโดยเฉพาะ

ในยุคโลกาภิวัฒน์ ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งและแข่งขันกันสูง ใครที่สามารถตัดสินใจได้รวดเร็วกว่าก็จะได้เปรียบคู่แข่งอื่นๆ คุณสามารถเข้าระบบ RemomaxERPSได้ 24/7 จากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์มือถือ PDA หรือเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ที่ต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งทำให้คุณสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าุคุณจะต้องเดินทางไปที่ไหนในโลก


ข้อแตกต่างที่สำคัญของ RemomaxERPS กับซอฟท์แวร์สำเร็จรูปอื่นๆในท้องตลาดคือ RemomaxERPS ไม่ใช่สินค้า แต่เป็น บริการ คุณไม่ต้องลงทุนในส่วนของฮาร์ดแวร์ (ซึ่งจะล้าสมัยในเวลาไม่กี่ปี) ระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ และพนักงาน IT ที่จะต้องมารับผิดชอบหน้าที่ในส่วนนี้ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขององค์กร คุณจ่ายเพียงค่าบริการรายเดือนตามปริมาณที่คุณใช้ ไม่มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเหมือนกับซอฟท์แวร์อื่นที่ใช้ในการ Implementation ใดๆทั้งสิ้น

จุดเด่นที่สำคัญของระบบ RemomaxERPS อีกอย่างหนึ่งที่ไม่มีบริษัทไหนสามารถทำให้คุณได้คือ Remomax's Lifetime Support ซึ่งคุณจะได้รับบริการ ฟรี ไม่ว่าองค์กรคุณปรับเปลี่ยนหรือขยายตัวอย่างไร เราสามารถพัฒนาปรับปรุงซอฟท์แวร์ให้ใช้ได้ตามความต้องการของคุณ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตลอดการใช้บริการ RemomaxERPS


 
Copyright © 1999-2012 Remomax, All Rights Reserved.